Eteriska oljor

Eterisk olja utvinns oftast genom destillering av växter. Detta går oftast till på följande sätt: Växtmaterialet blandas med vatten i en behållare. Denna blandning värms, och då omvandlas den eteriska oljan i växten till ånga som då samlas i ett rör. Det är därför oljan kallas “eterisk”, den är flyktig. Den eteriska oljan är det som doftar hos växten. Mängden eterisk olja varierar kraftigt, och vissa eteriska oljor är mycket dyra.
 
VAD HÄNDER PÅ HUDEN OCH RESTEN AV KROPPEN
Eterisk olja påverkar både huden och andra delar av hela organismen. Detta sker på flera sätt:
 
1. Applicering på huden. I eterisk olja finns molekyler av tillräckligt liten storlek för att ta sig in i kroppen genom huden (Essential Oil Safety: A Guide for Health Care Professionals, 2008, sid. 12-14). För att den eteriska oljan ska kunna ge systemisk påverkan, krävs att den kan ta sig igenom de hårda cellagren i stratum corneum. Längre ner finns de blodkärl som står för hudens försörjning. När den eteriska oljan når dessa uppstår en systemisk påverkan (Essential Oil Safety: sid. 28-29). Den eteriska oljan kan uppmätas i blodet omkring tjugo minuter efter applicering (undersökningen gjordes på eterisk olja från lavendel). Den tas sedan om hand av njurarna och utsöndras till slut i urinen (Essential Oli Safety: sid. 35-44). Noteras bör att det finns andra teorier vad gäller eteriska oljors bioupptaglighet via huden. Exempelvis artikeln “Essential Oils and their Lack of Skin Absorption, but Effectiveness via Inhalation” av Marin Watt 1995, där det argumenteras för att bara vissa specifika ämnen i den eteriska oljan tas upp av huden. Vi väljer dock att beakta den större möjligheten till administration av eteriska oljor genom huden, dels på grund av oenigheten i denna fråga och dels som en försiktighetsåtgärd.
 
2. Eterisk olja tas även upp via inandning (Aromatherapy for Health Professionals, ed. Shirley Price & Len Price, s. 54). Denna påverkan sker via lungornas stora yta. Även här tas den eteriska oljan upp av blodkärl. Även näsans slemhinnor fungerar som upptagningsområde (till ytan relativt litet) och påverkar troligen delar av hjärnan. Här finns det flera olika teorier om hur detta går till och vad resultatet blir (Essential Oil Safety: sid. 31-32). Detta upptag anses dock relativt oproblematiskt: “Inhalation is an important route of exposure beacause of the role of odour in aromatherapy, but from a safety standpoint it presents a very low level to most people. Even in a relatively small closed room, and assuming 100% evaporation, the concentration of any essential oil (or component thereof) is unlikely to reach a dangerous level, either from aromatherapy massage, or from essential vaporization.” (Essential Oil Safety: sid. 32).
 
3. Eterisk olja påverkar även Langerhans-cellerna som finns i huden. Dessa har hand om hudens immunförsvar. Om vi antar att en främmande mikroorganism skulle ta sig ner genom hudens yttersta lager möts den av dessa celler som fungerar som “vakter” i överhuden (Skin Care Beyond Basics, av Mark Lees, 2012, s. 47). Forskning om detta har gjorts av flera stora kosmetikaföretag som velat föra i bevis att en produkts doft till exempel kan verka lugnande. Langerhans-cellerna står i kontakt med hudens nervsystem som skickar vidare impulser till hjärnan. Denna koppling går inte bara från hudcellerna till hjärnan – utan även i motsatt riktning från nervsystemet till huden. Studier har till exempel visat att stress minskar hudens förmåga att reparera sig själv med upp till 20 % (Mind over Matter: Cosmetic Claim Substatiation Issues Facing the Future, Johann W. Wiechers, 2009).
 
HUR GÖR VI
Vi använder eteriska oljor med största försiktighet och redovisar alltid de 26 listade ämnen som ingår i eteriska oljor och som kan vara allergener. De studier som gjorts vad det gäller eteriska oljors påverkan på kroppen har bland annat gjorts på aromaterapeuter som dagligen arbetar med, och kommer i kontakt med, eteriska oljor. De blandningar som används av aromaterapeuter innehåller vanligtvis 2 % eterisk olja. Ingen negativ påverkan har noterats i dessa studier.
 
HELENA ERIKSSON
Ekologisk hudvårdsterapeut
Diplomerad fytoterapeut
Produktutvecklare på Färg & Förändring
 
 
Stäng denna flik.