Stamceller

Adulta stamceller finns naturligt i vår kropp i vävnader, organ etc. Dessa är inte embryonala, det vill säga har inte med fosterutveckling att göra. Stamceller är icke-specialiserade celler som finns i alla flercelliga organismer. Stamceller har två egenskaper som utmärker dem från andra celltyper. Dels kan stamceller genomgå ett obegränsat antal celldelningar, och dels har stamceller förmågan att mogna till flera celltyper. I vuxna individer utgör stamceller ett reparationssystem för att ersätta skadade celler. Eftersom stamceller har potential att mogna ut till specialiserade celltyper finns stora förhoppningar kring deras medicinska roll. Forskarna har hittat adulta stamceller i bland annat benmärg, hud, lever, fettvävnader och i hjärnan. Dessa cellers primära uppgift är att ersätta celler som dör eller skadas. Man brukar kalla dem multipotenta.
 
SÅ FUNGERAR DET
På och i huden finns adulta stamceller som har som uppgift att fixa och reparera när något går fel. Detta är en mycket viktig uppgift, eftersom det hela tiden begås misstag. Nu finns det hudvårdsprodukter som innehåller stamceller som kommer från frukter och grönsaker, där stamceller också finns naturligt. Anledningen till att dessa används i hudvård är att forskare upptäckt att tillförda stamceller hjälper våra egna stamceller att bli fler och att även hjälper de som redan finns i huden att bli mer aktiva. Tack vare att stamceller hjälper till med att organisera hudens struktur så är de mycket användbara, vid alla typer av hudtillstånd, hudproblem eller för att motverka ålderstecken.
 
HELENA ERIKSSON
Ekologisk hudvårdsterapeut
Diplomerad fytoterapeut
Produktutvecklare på Färg & Förändring
 
 
Stäng denna flik.