Vår historia

Färg & Förändring grundades 2007. Vår första tillverkningslokal låg på Slottsskogsgatan 48 i Göteborg, där vi också hade en liten butik. Några av produkterna i Flowers ekologiska serie har funnits med ända från starten, exempelvis Sol-apelsin (som nu heter Sunny Orange) och Blå fotkräm (som nu heter Fresh Feet).

Under åren som följde blev produkterna i Flowersserien fler och fler. Och behovet av en större butik växte i takt med sortimentet. Till slut tog vi mod till oss och öppnade en ny butik på Linnégatan 3 i Göteborg. Färg & Förändrings ”gröna butik” invigdes 2011 och rymde även en ekologisk frisör.

Nästa stora steg ägde rum 2014, när vi insåg att vi behövde större ytor för vår tillverkning. Då hittade vi vår nuvarande fabrikslokal som ligger i Floby, söder om Falköping. När vi flyttade till Floby lämnade vi även över butiken på Linnégatan till Maria Gustafsson, som nu driver den vidare under namnet EcoLinné.

Tiden i Floby har inneburit ett större fokus på produktutveckling. Många nya produkter har tillkommit i Flowersserien, men vi har även kunnat lansera de första produkterna i vår nya serie Agnes Ra. I juni 2017 sjösatte vi vår nya hemsida.

Tillbaka