Phenoxyethanol

Phenoxyethanol är ett bakteriedödande konserveringsmedel som används i hudvårdsprodukter. Alla produkter som innehåller vatten måste ha någon form av konserveringsmedel, annars börjar både svamp och bakterier att tillväxa snabbt. Konserveringsmedel tillsätts för att skydda konsumenten från infektioner, och för att förhindra att hudvårdsprodukten förstörs.
 
I oktober 2016 publicerade Europakomissionen en stor utredning om phenoxyethanol. Syftet var att klargöra om phenoxyethanol är säkert att använda i hudvårdsprodukter, både till barn och vuxna. Studien utförde av The Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS). Studien baserar sin bedömning på studier som gjorts från 1982 och fram till 2016 och omfattar 100 sidor. Slutsatsen blev att phenoxyethanol är säkert att använda i hudvård både för vuxna och barn.
 
Från undersökningen nämner vi här några av de dokumenterade slutsatserna (den dosering vi använder är lägre än den som SCCS undersöker):
Phenoxyethanol är inte hudirriterande, inte cancerogent, inte fotosensibiliserande, inte farligt under graviditet, påverkar inte DNA, påverkar inte kromosomer, orsakar inte mutationer, lagras inte i kroppen, bryts ner i naturen samt är inte farligt för barn och bebisar.
 
Detta ämne är mycket väldokumenterat som konserveringsmedel i hudvård.
 
Det tillverkas via en kemisk process från alkohol. Intressant att notera är att phenoxyethanol även förekommer naturligt, exempelvis i grönt te.
 
Stäng denna flik.