Ringblomsglycerol

Ringblomsglycerol är framställt genom att ringblommor läggs i glycerol. På så sätt utvinns de vattenlösliga ämnena ur växten. Läs mer om glycerol här.
 
Ringblomma verkar läkande på huden. Det är bakteriedödande samtidigt som det stimulerar nybildningen av hudceller
 
Stäng denna flik.