Syn-tacks

Syn-tacks är en kombination av två peptider som interagerar med varandra och ger effekt på hudens struktur och organisation. Allt mer fokus läggs på denna aspekt inom hudvårdsforskningen. Läs mer om hur peptider fungerar här.
 
Vid 30-årsåldern börjar hudens struktur och organisation förändras. Processen påskyndas av yttre faktorer som till exempel UV-ljus och luftföroreningar. Resultatet blir att hudens fasthet och elasticitet minskar. Syn-tacks angriper detta problem på bred front genom att påverka flertalet av hudens nyckelfunktioner.
 
Resultatet:

    – Förbättrad hudstruktur
    – Förbättrad kommunikation i huden
    – Förbättrad fasthet
    – Förbättrad hudton och utstrålning
    – Minskat rynkdjup

Dessa resultat har påvisats i kliniska studier på frivilliga försökspersoner.
 
Stäng denna flik.